ЛУКОЙЛ България

През 1999г. ние изпълнихме пилотния проект на ЛУКОЙЛ в България – бензиностанцията на Летище София.

  • Lukoil airport Sofia