УЪРЛД ЕНЕРДЖИ АД е компания, която развива проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Дейността на компанията включва: Оценка на ефективността на инвестиционни намерения. Проучване и адаптация на терени за нуждите на конкретни инвестиционни проекти. Първоначално развитие на инвестиционни проекти – калкулации, законови процедури и документация, лицензиране, комуникация с държавните, общинските и фискалните власти. Проектиране, инженеринг и осъществяване на проекти. Строителство до ключ. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Супервизия. Консултации. Управление на собствеността.

Първият ни ВЕИ проект е фотоволтаична централа в Лом. За неговото осъществяване е създадено дружеството КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСТРАКШЪН ЕАД. Проектът се изпълнява в три фази както следва:

  • Фаза 1 – 1015КВ въведени в експлоатация в края на август 2010г. Производител на соларните панели – ИНГЛИ СОЛАР, производител на инверторите – ИДС България.
  • Фаза 2 – следващи 4МВ. Въведени в експлоатация през май 2011. Производител на соларните панели – ИНГЛИ СОЛАР, производител на инверторите – СМА Германия. Значимостта на инвестицията на Фаза 2 беше призната от Българското правителство – Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма / Българската Агенция за Инвестиции – с предоставения Сертификат за Инвестиция Клас А.