Най-новите проекти на Групата са в индустриални сектори със засилено търсене, в съответствие с Директивите на ЕС за развитие на бизнес-средата и възможност за Европейско субсидиране. В тях се включват: Фотосоларни централи, Ферми за отглеждане на Аквакултури, Ферми за отглеждане на риби, Био-земеделие.

Изтегли PDF