Контакти

Кей Дивелъпмънт ЕООД
Кей Дивелъпмънт Конструкшън АД
Уърлд Енерджи АД
СК Кръстев ЕООД

София 1407,
бул."Джеймс Баучер" 51, ет.19
тел.  02  963 3113
тел.  02  963 3767
тел.  08  991 010 66
факс 02  963 3990
e-mail: kdevelopment@kdevelopment.biz