Град Лом е разпoложен на пътя на Европейските транспортни коридори №4 и №7, както и на брега на река Дунав. Водният коридор Рейн-Майн-Дунав е част от Транс-Европейската Мрежа от водни пътища, покриващи всички жизненоважни транспортни инфраструктури в Европейския Съюз.

Оценявайки големия потенциал на локацията, ние изградихме Бизнес Парк, разположен върху 44 хектара. Днес в Бизнес Парка работи първия Инвестиционен проект – Фотоволтаична инсталация с мощност 9 МВ и налични площи отредени за производствени и складови помещения. Бизнес Зоната разполага с три вида транспортни връзки: водна, железопътна и автомобилна.

Презентация на Бизнес Зона Лом

industrial park lom presentation