Групата КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ обединява компании основани от 1993г. насам с общата визия за реализиране на инвестиции, отразяващи съвременните тенденции за развитие на обществото. През изминалите години фирми от Групата работиха успешно със значими инвеститори като ШЕЛ, ОМВ, ПЕТРОМ, ЛУКОЙЛ, АЩРОМ, МЕВГАЛ, РОЕ, БАИФ и участваха в приоритетни проекти на Българското правителство. В енергийния сектор наши партньори са световни лидери като ИНГЛИ СОЛАР и СМА.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И КОМПЕТЕНЦИИ
Цялостно изпълнение на Инвестиционни Проекти – Пред-проектни проучвания, Оценка на финансова, технологична и екологична обосновка и възвращаемост, Проектиране, Разрешения и лицензи за изпълнение, Подбор и управление на доставчици, Строителство и оборудване, Външни връзки с комуналните компании, Гаранционно и след-гаранционно обслужване и поддръжка.

Дългосрочна визия за изпълнение на Инвестиционни Проекти – Нашият над-двадесет-годишен опит в областта ни позволява да предвиждаме, предлагаме и прилагаме изпреварващи решения във всяка една фаза на даден Проект, осигурявайки максималната му възвращаемост. Прилагане на международните стандарти и най-добри практики при отчитане на изискванията на местните условия, което осигурява постоянно във времето качество на изпълнение и удовлетвореността на клиентите.

Изпълнение на Проекти в кратки срокове, със специален акцент към бързото преминаване през началната фаза на получаване на необходимите разрешителни за неговия старт. Работа в максимална координация с местната власт.

Иновативност – Ние следим внимателно световните тенденции в икономическото, индустриалното и социалното развитие на обществото и фокусираме подбора на собствени Инвестиционни намерения към високо-технологични индустрии с голяма добавена стойност и средносрочен – до – дългосрочен живот на Проектите.

Осигуряване на постоянно във времето качество – както за клиентите, така и за работата на нашите компании. Ние притежаваме и поддържаме сертификатите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.