ШЕЛ ГАЗ България

Завод за пълнене на газови бутилки в Пловдив – една уникална инсталация за България.

  • Shell Gas Plovdiv
  • Shell Gas Plovdiv 2